मजदुर दिवस, खोक्रो नारामा मात्रा सिमित किन ?

Monday, September 5, 2011

Photo By:-SuperStock.com
कहाँ गरिएको छ मजदुरको मुल्याङ्कन र सम्मान ? मजदुर दिवस भन्ने एउटा दन्ते कथा र क्यलेन्डरमा मात्रा सिमित रहेको छ । जहाँ एउटा मजदुरले काम गरेन भने आज भोकै बस्नु पर्ने बध्यता छ ।

मजदुर दिवसको दिन सजाइएको टोबासकोको बोतल

0 तपाईंको प्रतिकृया लेख्नु होला ।:

Post a Comment