unicode to nepali type

Monday, May 23, 2011

यहाँ तल रोमनमा लेखेर नेपाली अक्षरमा बदल्नुहोस र आफुले लेखेको अक्षर कुनै पनि साइटमा कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फेसबुक,ट्वीटर, आफ्नो संदेश बक्समा इत्यादी कहीं पनि लैजान सक्नुहुन्छ


0 तपाईंको प्रतिकृया लेख्नु होला ।:

Post a Comment