किन आयो नयाँ नक्सा ?

Friday, August 19, 2011

तपाईंको प्रतिकृया लेख्नु होला ।

2 तपाईंको प्रतिकृया लेख्नु होला ।:

Anonymous said...

नेताहरुले जे भने पनि हुन्छ

Anonymous said...

नेपाल टुक्य्राउने एउटा खेल हो यो | टुक्रा टुक्रा बनाई नेपाल र नेपाली लाइ अलग पर्न आएको हो यस्तो नक्सा |

Post a Comment